Naam:
Wachtwoord:
Registreren
HomeFotosGebiedenDocumentenSoortenlijstMail
Filter de gebieden
Plaats - Lokatie

De gebieden zijn te zien in onderstaand kaartje:

1. Scheveningen
2. Westduinpark & Vulkaan
3. Puinduin
4. Banken
5. Meijendel, Berkheide en de binnenduinrand
6. Starrevaart
7. Westlandse Duinen / Solleveld
8. Haagse stadsparken ( niet op de kaart)


Gebied

Leidschendam - Algemeen

De Starrevaart:


onvolwassen Zeearend boven de bevoren vogelplas van de Starrevaart,
5 januari 2002 (© Roland Groenen)

Goed wetland, even ten noorden van Leidschendam. De Starrevaart werd aangelegd als compensatie voor de Meeslouwerpolder, onderdeel van Vlietland, die in 1986 onder water werd gezet, en daarmee een groot deel van haar waarde als vogelgebied had ingeboet. In het oude gebied kwamen zelfs Kluten, Woudaap en Roodhalsfuut tot broeden, en werden in oktober soms wel tot 2000 Watersnippen geteld. Ook de Starrevaart blijkt erg belangrijk voor vogels: regelmatig worden bij watervogeltellingen overschrijdingen van de 1%-norm vastgesteld; hieruit blijkt het landelijke en zelfs internationale belang van de kunstmatig aangelegde vogelplas. Er broeden o.a. Geoorde Futen en Waterrallen, en tevens worden hier zeer regelmatig schaarse en zeldzame soorten vastgesteld, met de laatste jaren bijvoorbeeld meerdere malen Zwarte Ooievaars, Zeearenden, Visarenden, Poelruiters, Reuzensterns en Witvleugelsterns.
Het Vlietland is vrij groot, en ontstond in de jaren zestig op kunstmatige wijze; het deed dienst als zandafgravingsgebied. Door de diepte van de plas en de recreatiedruk is hier minder ruimte voor vogels dan in de Starrevaart.
Alhoewel het gebied wat uit de route ligt, is het van oudsher Haags werkgebied; wekelijks komen er Haagse vogelaars naar het gebied, vroeger alleen naar het Vlietland, vanaf medio jaren negentig voornamelijk naar de Starrevaart. Vanwege de afstanden waarop vogels zich bevinden, is een telescoop een must.
Op deze site wordt verder nauwelijks op deze vogelplas ingegaan, omdat er al een uitstekende site van de Starrevaart bestaat. De site van VWG Vlietland wordt zeer regelmatig bijgehouden door Sjaak Schilperoort, en biedt veel interessante informatie zoals recente waarnemingen, artikelen en broedgegevens.