Naam:
Wachtwoord:
Registreren
HomeFotosGebiedenDocumentenSoortenlijstMail
Filter de gebieden
Plaats - Lokatie

De gebieden zijn te zien in onderstaand kaartje:

1. Scheveningen
2. Westduinpark & Vulkaan
3. Puinduin
4. Banken
5. Meijendel, Berkheide en de binnenduinrand
6. Starrevaart
7. Westlandse Duinen / Solleveld
8. Haagse stadsparken ( niet op de kaart)


Gebied

Wassenaar - Meijendel

Dit mooie gebied begint direct ten noorden van Scheveningen en loopt tot aan Katwijk aan Zee. Een deel van het gebied hoort bij Scheveningen - en is dus Haags grondgebied - het andere deel hoort bij gemeente Wassenaar en Katwijk aan Zee. Tot aan de Ganzenhoek is de officiële naam Meyendel en het gebied vanaf de Ganzenhoek tot aan Katwijk aan Zee heet Berkheide. In Meyendel liggen enkele valleien, waarvan 'Vallei Meijendel', 'de Kijfhoek' en de 'Bierlap' het grootst zijn.
Dit mooie duingebied is zeer afwisselend, met duinenrijen, loofbos, naaldbos en zoetwatermeertjes. Het aantal vogels is door de verscheidenheid aan habitat en de grootte van het gebied erg hoog. Er broeden hier goede soorten als Geoorde Fuut, Havik, Zwarte Specht, Blauwborst en Kuifmees. Ook heeft het gebied een goede reputatie op het gebied van zeldzaamheden, met bijvoorbeeld de enige Rosse Gors van Nederland (1933). Meer recente dwaalgasten zijn o.a. Slangenarend (1999), Griel (2000 & 2001), twee Citroenkwikstaarten (1996 & 1997) en een Perzische Roodborst (1995).
Nabij de Wassenaarse Duinen liggen nog enkele voor vogels belangrijke landgoederen en veenweide-gebieden, waarvan vooral de Duivenvoordse Polder en de Horsten het vermelden waard zijn; hier worden geregeld interessante soorten gezien, en komen o.a. Grutto's, Tureluurs en (onregelmatig) IJsvogel tot broeden. De Duivenvoordse Polder is in de winter één van de beste plekken in de Haagse regio voor het waarnemen van bokjes.


Wassenaarse Duin, de open vlakte nabij Scheveningen,
juni 2001 (© Vincent van der Spek)


infiltratieplassen, met op de achtergrond Scheveningen,
juni 2001 (© Vincent van der Spek)


Duivenvoordse Polder , Wassenaar,
mei 2003 (© Michel de Lange)


Duivenvoordse Polder , Wassenaar,
mei 2003 (© Michel de Lange)